Obavijest o upisu djece u vrtić za 2019./2020.god Ispis
Ponedjeljak, 29 Travanj 2019 15:03

Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA
Trg kardinala Franje Šepera 2
10000 ZAGREB
tel: 01/61 29 283
fax: 01/61 29 243
OIB: 67871736571
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2019./2020. godinu

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Blažena Hozana zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

od 6. do 17. svibnja 2019. godine
od 8 do 12 i od 15 do 17 sati

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:


 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7,00 do 17,00 sati)

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici:
www.dominikanke.org
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
(bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika
4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

 


III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja koji žele katolički odgoj djeteta, roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece te djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.
Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 28. svibnja 2019.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića
do 05. lipnja 2019.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 


V. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program.
Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Djeca se mogu upisivati u program tijekom cijele pedagoške godine u dječji vrtić ako ima slobodnog mjesta.

 


PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE:
- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 


KLASA: 601-02/19-06/05
URBROJ: 251-628-01-19-01
Zagreb, 26.04.2019. godine

 

Ravnateljica:

Ljubica Matić, s. Antonija