Sestrama dominikankama Ispis
Četvrtak, 17 Travanj 2014 11:01

2014-4-17-borena

 

Gledam, vidim, štujem

te vidateljice duše i tijela,

kako nepresušnim izvorom Duha

napajaju rijeku vječitog života.

 

Snagu crpe u Ljubavi

spram puka Božjega roda,

skrbe na čisotći i blagosti

Reda svoga dominikanskoga.

 

Pregaranjem za brata i sestru

zavjetom što Bogu su dale

u vremenu koje traje.

Žrtva im je u milosrđu,

a spokoj u srcu njihovom.

 

Dominik, što im pute utra,

i Miškov, što ih u stado okupi,

putokaz su njihov vazda:

uz narod neprestano biti

i svekoliku ljubav mu u svemu dati.

 

Molimo se Bogu da nam podari

naraštaje sestara dominikanki,

da naš narod hrvatski

blagodari nauk svih nauka

u Bogu, Redu i narodu.

 

Josip Grgić

Uskrs, 2014.