DV Blažena Hozana - Vježbaonica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ispis
Subota, 20 Siječanj 2018 15:17

20180117 093021 CustomNa temelju članka 3. stavka 4. Pravilnika o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne novine, broj 46/2004, i 49/2004.) a u svezi s člankom 33. stavkom 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/1997., 107/2013.) i na zahtjev Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dječji vrtić Blažena Hozana,Trg kardinala Franje Šepera 2, 17.10.2017., imenovan je vježbaonicom Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za praktično osposobljavanje studenata iz kolegija Metodika hrvatskog jezika i književnosti, na četiri godine.


Zadaće vježbaonice su:
- Razvijanje humanog odnosa studenata prema djetetu i njegovim potrebama, interesima i mogućnostima
- Razvijanje afiniteta i profesionalnog odnosa studenata prema odgojno-obrazovnoj djelatnosti
- Upoznavanje studenata s dječjim vrtićem, odgojiteljima mentorima i stručnim suradnicima, definiranje komunikacijskih prostornih i organizacijskih uvjeta za provođenje metodičkih vježbi
- Uključivanje studenata u različite oblike odgojno-obrazovnog rada, prema planu i programu nastavnog kolegija koji će se ostvarivati u vježbaonici
- Osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu stručno-metodičkih, pedagoško-psiholoških znanja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom
- Pomoć Učiteljskom fakultetu u povezivanju teorijskoga i praktičnoga osposobljavanja studenata za rad s djecom predškolske dobi
- Korištenje stručnjaka s Učiteljskoga fakulteta u cilju poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada u vrtiću, stručnoga usavršavanja odgojitelja te upoznavanja s novim spoznajama i literaturom
Program rada vježbaonice sa studentima provode odgojiteljice-mentorice: s. Ana-Marija Martinović, Diana Baćak, Marina Matošević Jelena Pinjuh i Jasenka Radnić, a voditeljica metodičkih vježbi iz navedenog kolegija je pedagoginja Brankica Blažević.
Metodičke vježbe provode se u 3 skupine: mlađoj, srednjoj i starijoj odgojno-obrazovnoj skupini, gdje studenti provode svoje praktično osposobljavanje za stjecanje znanja i kompetencija potrebnih za navedeni kolegij.
Metodičke vježbe održavaju se u prostorijama dnevnog boravka djece, kao i u ostalim prostorima koji služe u svrhu poticanja cjelovitog razvoja djece. Osim nove opće i didaktičke opremljenosti, vrtić između ostalog posebno njeguje bogato poticajno okruženje za druženje djece i odgojitelja s književno-umjetničkim tekstovima (bajka, priča, scenska umjetnost) te će kao takav biti kvalitetno i poticajno mjesto i za rad sa studentima kolegija Metodike hrvatskog jezika i književnosti.
Studentima je na raspolaganju i bogata stručna literatura, kao i zadovoljavajući fond slikovnica i drugih didaktičkih pomagala na temelju kojih će moći kreirati svoje aktivnosti s djecom. Vrtić će osigurati uvjete za visoku razinu kvalitete odgojno-obrazovnoga procesa i samim time omogućiti kvalitetnu provedbu zadaća vrtića kao vježbaonice.