Crkva kao sol zemlje i svjetlost svijeta Ispis
Petak, 07 Veljača 2014 16:23

Peta nedjeja kroz godinu A - Iz 58,7-10; Ps 112,4-8a.9; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

solAko pogledamo ulomak Matejeva evanđelja koje se veže uz petu nedjelju kroz godinu, vidimo jasno da Isus propovijeda novu prispodobu svojim učenicima. I to je ono bitno – on govori svojim učenicima. Mnogi bi se mogli ovdje na trenutak izgubiti i pomisliti kako se radi o pojedincu.

 

Upravo nas zato evanđelist uvodi u prispodobu riječima: ''U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima'' (Mt 5, 13). Znamo da su Kristovi učenici prvi stupovi Crkve Božje te ih je kao takve Isus pripremao za njihovo životno poslanje. Ono što su oni primili, propovijedali su po cijelome svijetu što možemo jasno vidjeti u drugom čitanju kada sv. Pavao kaže: ''I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj.'' (1Kor 2, 4 – 5).  Zato kada Isus govori: ''Vi ste sol zemlje'' (Mt 5, 13) i ''Vi ste svjetlost svijeta'' (Mt 5,14) , misli jasno na svoju Crkvu. Crkva je zajednica i prema tome zajedničkim snagama mora raditi na dobrobiti bližnjega i svakoga pojedinca.


       Kako ćemo mi to činiti kao Crkva?! Jasno nam to predočuje prorok Izaija u prvom čitanju kada kaže:  ''Ovo govori Gospodin: Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike, odjeni onog koga vidiš gola i ne krij se od onog tko je tvoje krvi.'' (Iz 58, 7). Ovdje se ne radi samo o kruhu kao prehrambenom proizvodu  i o materijalnim siromasima, već ako dublje razmotrimo postat će nam jasno da je naglasak i na onima koji su gladni kruha života, o duhovnim beskućnicima i ogoljelima od svojih grijeha. Upravo ovdje mi nasljedujemo Krista – u pomaganju materijalnim i duhovnim siromasima. Time Crkva jest i iznova uvijek postaje sol zemlje i svjetlost svijeta, i time mi to jesmo kao dio nje. Kažem, mi to jesmo kao dio nje, jer mnogo puta zaboravimo da svaki od nas kao član Crkve je i slika te Crkve koja je sazidana na Isusovom nauku i propovijedanju njegovih apostola.


      Ne smijemo zaboraviti da i mi ostavljaju svaki dan sliku Crkve u našem socijalnom okruženju. Ne treba zato zaobići Isusovo upozorenje kada kaže: ''Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.'' (Mt 5,13). Ali na kraju, opet dobivamo poticajnu misao za nasljedovanje samoga Boga kada nam on kaže: ''Neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.'' (Mt 5,16).

      s. Ana Begić OP